بزرگراه چمران، نرسیده به پارک‌وی
ابتدای ولنجک، جنب پمپ بنزین 02122043706 02122049986

سرویس خودرو
حرفه‌ای و مطمئن
خدمات منحصر بفرد

بالانس درجا

چرخ ها باید در یک راستا و جهت قرار بگیرند تا نیروی وزن ماشین و اصطکاک و سایش چرخ ها با زمین به طور مساوی بین تمام چرخ ها توزیع شود و نباید یک چرخ بالاتر و یک چرخ پایین تر قرار بگیرد. پیامد دیگر قرار نگرفتن چرخ ها در یک راستا عدم کنترل دقیق فرمان است که امری لازم و ضروری است. لاستیک های عقب و جلو ماشین  نیاز به تنظیم و بررسی دارند و باید به آنها توجه داشت. اگر رانندگی شما با ماشینتان دچار مشکل شده است و فرمان عکس العمل مناسبی از خودش نشان نمی دهد، چرخ های ماشین تان را بالانس درجا کنید زیرا این مسئله در صورت عدم تنظیم مناسب چرخ ها در یک راستا بوجود می آید.
رانندگی روانتر ، چرخش روان فرمانخودرو و آسایش بیشتر مسافرین خودرو شما از پیامدهای بالانس درجا ماشین شما است. با بالانس درجا و هم راستا کردن چرخ هایتان کیلومترها مسافت را طی کنید.

بالانس درجا چیست؟
بالانس درجا مجموعه اقداماتی است که به منظور هم راستایی چرخ ها و قرار گرفتن صحیح چرخ ها در موقعیت مناسب نسبت به خودرو انجام می شود. هنگامی که چرخ ها به صورت درست هم راستا باشند، تمایل به حرکت صحیح و رو به جلو دارند. اگر هم راستایی چرخ ها دچار مشکل شوند، چرخ های خودرو در برابر تغییر وضعیت فرمان مقاومت می کنند. افزایش سوخت و سایش لاستیک ها در اثر عدم بالانس درجا خودرو حاصل می شود.
آیا می دانستید که علت سایش چرخ ها چیست؟
علت اصلی سایش چرخ ها این است که در صورت عدم هم راستا بودن چرخ ها علاوه بر اینکه چرخ ها به صورت طبیعی حرکت رو به جلو دارند، کمی به سمت کناره ها و اطراف نیز منحرف می شوند و سبب سایش و استهلاک بیشتر لاستیک های خودرو می شوند.
خودرو خود را به صورت پریودیک بالانس درجا کنید
چرخ های خودرو باید دقیقاً در یک راستا و امتداد باشند و این موضوع باید به صورت دوره ای چک شود. در غیراین صورت همانطور که گفیم پیامدهای نامناسبی دارد نظیر افزایش استهلاک لاستیک و افزایش مصرف سوخت خودرو که هزینه های قابل ملاحظه ای را برای صاحبان خودرو در پی دارد. چرخ ها یجلو و چرخ های عقل باید به صورت دینامیکی بالانس شوند. پیشنهاد ما استفاده از بالانس درجا برای بالانس چرخ ها می باشد.
چه زمانی باید چرخ های خودرو را بالانس درجا کرد؟
چرخ ها نیاز به بالانس درجا در هر یک از سه شرایط زیر را دارند:
1-هنگامی که لاستیک جدید نصب می کنید، بهتر است بالانس درجا هم انجام دهید.
2-هنگامی که چرخ های خودرو را جابجا می کنید یا تعویض می کنید حتماً بالانس درجا انجام دهید.
۳- اگر چرخ ها را پنچرگیری می کنید و یا چرخ ها را تعمیر می کنید، بالانس درجا را فراموش نکنید.
 
اگر ماشین هنگام رانندگی به لرزش و ترتر افتاد، نترسید. ماشین را در یک گوشه پارک کنید و بالانس بودن چرخ ها را بررسی کنید و در صورت عدم هم راستا بودن چرخ ها بالانس درجا چرخ ها را توسط تعمیرکاران مجاز ما انجام دهید.